SZKOLENIA

KONSULTACJA – zawsze przed rozpoczęciem nauki spotykamy się na omówienie podstawowych zasad, które pomogą nam w prawidłowym wychowywaniu psa. Spotkanie jest ważne ze względu na poznanie trybu życia konkretnego psa oraz jego opiekunów. Pozwala to na przygotowanie indywidualnego programu dostosowanego do potrzeb czworonożnego ucznia. Dzięki konsultacji poznajemy zwierzę, oczekiwania opiekuna oraz mamy możliwość wykrycia ewentualnych problemów w zachowaniu, które mogłyby wymagać konsultacji z behawiorystą. Na szkolenie zapraszamy psy nieagresywne.

WZAJEMNE ZROZUMIENIE – stawiamy przede wszystkim na jasność relacji pomiędzy człowiekiem, a jego psem. Uczymy się jak właściwie odczytywać mowę ciała psa, sygnały, które do nas wysyła. Jednocześnie dbamy o bycie czytelnym również dla zwierzęcia – pamiętamy o używaniu właściwego tonu, panowania nad ruchami ciała i kontrolą emocji.

BUDOWANIE WIĘZI – czyli tego, co będzie Was łączyło przez całe życie. Budujemy więź poprzez przyjemną pracę opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Szkolenie przebiega na przy użyciu pozytywnych wzmocnień, poprzez formę zabawy. Uczymy jej dobrych zasad, właściwego doboru zabawek i wprowadzamy gry edukacyjne dbające o doskonałą stymulację psiego umysłu.

SOCJALIZACJA – kwestia szczególnie ważna w przypadku młodych psów. Uczymy się poznawać inne psy, oswajamy z różnorodnymi przedmiotami (parasole, torby, balony, szeleszczące materiały etc.), dźwiękami. Szkolenia prowadzone są na terenie parku, a także w pobliżu sklepów, gwarnych ulic. Psy cały czas pracują oswajając się z miejskim ruchem, co dla warszawskiego psa jest bardzo ważne. Psy znające komendy również hartują ich wykonywanie w rozpraszających warunkach.

PODSTAWOWE KOMENDY – podczas nauki poznajemy i szlifujemy doskonałe wykonywanie rozmaitych poleceń, do najważniejszych z nich zaliczamy:

  • reakcję na imię oraz skupianie uwagi na właścicielu,

  • oswajanie dotykiem,

  • siadanie, warowanie, stanie,

  • chodzenie na luźnej smyczy,

  • różnego rodzaju przywołania,

  • samokontrola,

  • zostawanie w miejscu,

  • przechodzenie przez przeszkody, pokonywanie tuneli,

  • grzeczne maniery

  • elementy pracy na sprzętach tworzących ścieżki sensoryczne.

MIEJSCE: Park Bródnowski i okolice.

TERMIN: Dzień tygodnia i data dostosowywana indywidualnie.