ZOOFIZJOTERAPIA

Dzięki temu działowi medycyny weterynaryjnej jesteśmy w stanie pomóc pacjentom poprzez rehabilitację. Mamy na celu przede wszystkim redukcję bólu i wspomaganie wszelkich prowadzących do wyzdrowienia. Zoofizjoterapia jest stale rozwijającym się i potężnym narzędziem, które przy zachowaniu współpracy z lekarzem weterynarii pozwala na znaczną poprawę dobrostanu zwierząt. W swojej praktyce pomagamy zwierzętom, które wykazują objawy: zaników mięśniowych, bólu, niedowładów i porażeń.

Rehabilitujemy pacjentów po przebytych urazach, chorobach aparatu ruchu:

 • złamania, skręcenia i zwichnięcia,
 • naderwania mięśni, miopatie i tendinopatie,
 • urazach typowych dla psów sportowych,
 • osteochondrozie (OCD),
 • jałowej martwicy głowy kości udowej (Legg-Calve-Perthesa),
 • zwichnięciu rzepki, uszkodzeniach więzadła krzyżowego doczaszkowego,
 • dysplazjach stawów biodrowych/ łokciowych.

Pracujemy z pacjentami z problemami o charakterze neurologicznym, takimi jak:

 • zator włóknisto-chrzęstny,
 • dyskopatie, ogon koński,
 • mielopatia degeneracyjna,
 • miopatia niedokrwienna.

Na umówionej konsultacji zapoznajemy się z dokumentacją dotyczącą stanu zwierzęcia. Po przeprowadzonym badaniu wstępnym i wywiadzie z właścicielem tworzymy propozycję planu rehabilitacji.